Komisja Uczelni Mundurowych (KUM) jest komisją branżową działająca przy Parlamencie Studentów RP.

Branżową, to znaczy będącą ogólnopolskim porozumieniem Samorządów Studentów zrzeszonym w grupę odpowiadającą specyfice  swoich uczelni, w tym wypadku mundurowych.

 

zobacz więcej  
Prezydium
Główne zadania naszej komisji

Rozwijanie współpracy

Umacnianie współpracy oraz stanie na straży praw Studentów Mundurowych.

Reprezentowanie

Funkcja reprezentatywna środowiska Studentów Uczelni Mundurowych.

Wyrażanie opinii

Opiniowanie głównie w sprawach dotyczących ogółu Uczelni Mundurowych.

Promocja

Wychowanie i promocja obronności wśród podchorążych i studentów cywilnych.

sierż. pchor. Mateusz LASZKIEWICZ

Przewodniczący

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

ogn. inż. pchor. Mateusz MAŁYSZEK

Wiceprzewodniczący

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Łukasz KOTWICA

Sekretarz

Akademia Marynarki Wojennej

Samorządy Studenckie Polskich Uczelni Mundurowych